Företaget

Gustafsons Plantskola etablerades redan 1942. Genom åren har verksamheten förändrats, från en omfattande frilandsodling av rosor, buskar, häckväxter med mera till dagens fullsortimentsbutik där vi förutom försäljning av växter och tillbehör erbjuder trädgårdstjänster som rådgivning, design, anläggning och skötsel.

Vi vill vara en del i arbetet med att bevara och utveckla den gröna näringen i Sverige. I en värld av omfattande global handel ser vi värdet i att odla och tillhandahålla svenskt växtmaterial så långt det går. Att stödja det svenska växtförädlingsarbetet och programmet för odlad mångfald är en självklarhet för oss. Därför erbjuder vi förutom våra lokalproducerade växter även plantor ur det svenska elitplantsystemet (E-planta) och fröer ur Impectas kulturarvssortiment.

Att den gröna näringen deltar aktivt i miljöarbetet faller sig naturligt. Vi arbetar ständigt på att minska vår miljöpåverkan genom samordnade transporter och återanvändning av krukor och emballage. Biologisk bekämpning av skadegörare är en självklar del av vårt odlingsarbete och vi vill gärna inspirera våra kunder att bidra, till exempel genom egen ekologisk odling av grönsaker och blommande växter som gynnar våra livsviktiga pollinerare och andra nyttodjur.

Denna sortimentslista innehåller vårt standardsortiment. Det kan finnas andra/fler sorter i lagret, och vissa kan vara tillfälligt slutsålda. Kontakta oss för aktuellt lagersaldo.